Koder för mallhantering på N.nu

Detta dokument vänder sig till de bolag som använder N.nu white label i större skala. Vissa av dessa bolag bygger hundratals white label hemsidor på N.nu och behöver ett bättre sätt att administera mallar på N.nu.

Termer:

Site ID: En siffra som är bestämd för varje sajt. Den hittas i mallkoderna för egen mall (visas endast för svenska).

Username: Samma som subdomänen på N.nu (www.username.n.nu). Om du har kopplat domän och glömt denna så hittas den i mallkoderna för egen mall (visas endast för svenska).

Olika situationer:

  • En kund beställer 10 hemsidor inom olika ämnen/sökord men mallen ska byggas utifrån hans officiella sajt och mallen ska vara samma för alla hemsidor.
  • Du utvecklar en eller flera snygga mastermallar som du vill använda till många kunder.
  • Du vill själv ha full kontroll och inte vara beroende av att TodaysWeb ska ladda upp mallfiler eller behöva vänta på TodaysWeb.

Problem:

  • Din kund begär ändringar i mallen och då måste du logga på in på alla hemsidor och göra samma ändringar på alla.
  • Du har svårt att hålla reda på att alla ändringar har gjorts på alla mallar.
  • Du kanske har en master CSS-fil som du hotlänkar till men du får problem med servercache.

Lösning:

  • Du bestämmer att hemsidan exempel.se ska vara master och den har exempelvis Site ID 12345. Du gör klart mallen för den hemsidan.
  • Ersätt ##css_file## med ##css_file_12345##
  • Alla andra hemsidor som ska ha denna mallen ersätter du all HTML med siffran 12345 och raderar all CSS så att CSS är tomt.

De andra hemsidorna kommer nu att använda mastermallens HTML och CSS. Och om du gör någon ändring på mallen för exempel.se så syns det direkt på alla hemsidor som använder den mallen utan problem med servercache.

Om du vill ha olika HTML men samma CSS?

Ändra ##css_file## till ##css_file_xxx## där xxx är Site ID för den CSS du vill använda.

Om du vill ha en bas-CSS men enkelt kunna ändra färger, bakgrundsbild och liknande?

Gör så här:

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="##css_file_12345##">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="##css_file##">

Där Site ID 12345 har bas-CSS och i mallens CSS-fält anger du färger och liknande för just den hemsidan.

Om du har gjort 10 hemsidor till en kund men så säger kunden att en viss hemsida ska ha något annorlunda HTML?

I så fall använder du: ##if_site_is_username { ##
i själva mastermallen. Se info om Username i början av dokumentet. Det är inga problem att ha många sådana koder i mallen.

Jag har frågor eller behöver hjälp

Kontakta oss på whitelabel@n.nu så återkommer vi snart som möjligt.

Extra mallkoder

Glöm heller inte att du givetvis även har de 20 extra mallkoderna ##EXTRA-FIELD som finns i inställningarna. Dessa kan ju användas för till exempel företagsnamn, telefonnummer, URL till logga, färgkod för någon inline CSS, adress osv.

Lycka till!

Jim Westergren
VD, TodaysWeb

Behöver du fortfarande hjälp? Kontakta oss Kontakta oss